• Diplôme; certificat; parchemin; titre
  Người ta mến ông ấy không phải bằng cấp đức tính của ông
  on l'estime non pas à cause de ses parchemins, mais à cause de ses vertus
  Tuyển theo bằng cấp
  recruter sur titres

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X