• (từ địa phương) si; supposé que
    Bằng như anh không về được thì anh điện cho tôi
    si vous ne pouvez pas rentrer, vous me télégraphierez

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X