• Diminuer; réduire; tronquer; retrancher
  Bỏ bớt một số chi tiết trong một bài
  tronquer certains détails d'un texte
  Bỏ bớt một đoạn
  retrancher un passage

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X