• Traitement; solde
  Bổng hậu
  gros traitement
  Profit inattendu; gain fortuit
  Được một món bổng
  avoir un profit inattendu
  Casuel; à-côtés
  Haut; au-dessus
  Bay bổng
  voler très haut
  Nhấc bổng
  soulever au-dessus du sol
  Aigu
  Lúc bổng lúc trầm
  tantôt aigu, tantôt grave

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X