• Rédiger
  Biên tập các bài báo
  rédiger des articles de journal
  Lire et retoucher (un manuscrit pour le compte d'une maison d'édition)
  ban biên tập bộ biên tập
  comité de rédaction; rédaction (d'un journal...)
  cán bộ biên tập
  lecteur éditorial (d'une maison d'édition)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X