• Pancarte de propagande; banderole avec slogan
  Vác biểu ngữ đi diễn hành
  porter une pancarte de propagande dans un défilé
  Chăng biểu ngữ trong cuộc mít tinh
  tendre une banderole avec slogan dans un meeting

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X