• Abaisser; se rabattre
  Buông mành
  abaisser le store
  Tay buông xuống
  des mains qui se rabattent
  Lâcher
  Buông cương
  lâcher la bride
  Buông tôi ra
  lâchez-moi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X