• Balénoptère; baleine
  công nghiệp đánh voi
  industrie baleinière
  người đánh voi
  baleinier
  tàu đánh voi
  baleinier
  thuyền đánh voi
  baleinière

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X