• Balance; équilibre
  Làm lệch cán cân
  faire pencher la balance
  Cán cân lực lượng trên thế giới
  balance des forces dans le monde; équilibre des forces dans le monde
  Cán cân thương mại
  balance du commerce

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X