• Demander à se retirer; prendre congé
    Chủ nhà cố nài nhưng khách cáo từ
    le ma†tre de maison a insisté, mais le visiteur a demandé à se retirer

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X