• (nghĩa xấu) peser pour la forme
    Cân kẹo thế thì chính xác sao được
    cette fa�on de peser pour la forme , pas de précision possible

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X