• À bâtons rompus; en sautant
  Nói chuyện cóc nhảy
  causer à bâtons rompus
  Đọc cóc nhảy mấy trang
  lire en sautant plusieurs pages
  Rompu; désultoire
  Văn cóc nhảy
  style rompu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X