• Être écrivain
    Đã cầm bút thì phải trung thực
    quand on est écrivain , on doit être probe

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X