• Éminent; sublime; supérieur
  Tri thức cao siêu
  éminent savoir
  Đức độ cao siêu
  sublimes vertus
  Tinh thần cao siêu
  esprit supérieur

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X