• Rôder
  Kẻ trộm chàng màng quanh nhà
  voleur qui rôde autour de la maison
  Toucher à peine à
  chỉ chàng màng đối với công việc
  il ne fait que toucher à peine au travail

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X