• Copier à la main
  Chép tay một tập thơ
  copier à la main un recueil de poésies
  Manuscrit
  Sách chép tay
  un volume manuscrit

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X