• Xem cá chép
  Copier ; reproduire
  Chép một chương trình
  copier un programme
  đã chép của người bên cạnh
  il a copié sur son voisin
  Chép một bài văn
  copier un texte
  Écrire
  Chép sử
  écrire l' histoire
  Clapper de la langue
  chem chép
  (redoublement ; sens plus fort)
  chép lại
  recopier ; transcrire
  chép lại một bản hợp đồng
  ��transcrire un contrat

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X