• Pouvoir; autorité; administration
  Chính quyền trung ương
  pouvoir central
  Chính quyền cấp trên
  autorité supérieure
  Quyết định của chính quyền
  décision de l'administration

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X