• Célébrer lenterrement; inhumer
  Người ta đã chôn cất cụ ấy
  on a célébré lenterrement de cette vieille dame
  cụ đã được chôn cất tử tế
  elle a été inhumée convenablement

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X