• S'absorber; se plonger
  Chúi đầu vào công việc
  s'absorber dans le travail se plonger dans le travail
  chúi đầu chúi mũi chúi mũi
  chúi mũi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X