• S'appliquer à; veiller sur
  Chăm chú nghe giảng
  s' appliquer à écouter les explications
  Chăm chú vào công việc
  veiller sur son travail
  Fixement ; avec attention
  Nhìn chăm chú
  regarder fixement
  Nghe chăm chú
  écouter avec attention

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X