• Choquant; malséant; malsonnant
  Những lời nói ấy chướng
  des propos choquants
  Cách ăn mặc chướng
  tenue malséante
  Giọng chướng
  ton malsonnant
  chương chướng
  (redoublement ; sens atténué)
  chướng mắt
  heurter la bienséance

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X