• Enfourchure; fourche
  chạc cây mít
  à l'enfourchure du jaquier ; à la fourche du jaquier
  Fourchette
  Chạc âm hộ
  fourchette vulvaire
  Chạc đòn cân
  fourchette de balance
  Corde
  Buộc bằng chạc
  attacher avec une corde
  (thông tục) écornifler
  Chạc bữa ăn
  écornifler un repas

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X