• Se sauver; s'enfuir
  Tên nhân đã chạy trốn
  le prisonnier s'est sauvé
  Chạy trốn khỏi thành phố
  s' enfuir de la ville

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X