• Bichonner; pomponner
  Chải chuốt cho gái
  bichonner sa fillette ; pomponner sa fillette
  Se bichonner; se mignoter; se parer
  ta chỉ chải chuốt cả ngày
  elle ne fait que mignoter toute la journée
  Soigné
  Lời văn chải chuốt
  style soigné
  Bien paré
  Người phụ nữ chải chuốt
  une femme bien parée

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X