• Instable
  Cái tủ chất chưởng
  armoire instable
  Qui change de langage
  Người chất chưởng
  personne qui change langage
  chất cha chất chưởng
  (redoublement ; sens plus fort)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X