• Armoire
  Tủ ba buồng
  armoire à trois corps
  Cargaison ; cartes
  cả một tủ giai thoại
  il a toute une cargaison d'anecdotes
  còn giấu tủ đấy
  il cache encore ses cartes
  Chapitres qu'on a bien préparés (pour un examen)
  Đầu đề thi trúng tủ
  le sujet à l'examen tombe juste sur un chapitre qu'on a bien préparé

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X