• Arriver après les autres
    Chậm bước nên mất phần
    il perd sa part parce qu' il arrive en retard

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X