• Plomb
  Mỏ chì
  gisement de plomb
  bộ chì lưới
  plombée
  buộc chì vào cạp chì cặp dấu chì
  plomber
  Buộc chì vào lưới
  ��plomber le filet
  Cạp chì cái gậy
  ��plomber une canne
  Cặp dấu chì một kiện hàng
  ��plomber une malle de marchandises
  mặt bủng da chì bủng
  bủng
  mất cả chì lẫn chài
  perdre capital et intérêts ; perdre le tout
  nhẹ như bấc nặng như chì
  tantôt doucement , tantôt durement
  tiếng bấc tiếng chì
  le qu'en dira-t-on tantôt délicat , tantôt acerbe

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X