• Rassasiant
  Thức ăn chắc dạ
  aliments rassasiants
  Rassuré
  Ông ấy đã hứa tôi chắc dạ
  il a promis , je suis rassuré

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X