• Être trop précautionneux; se réserver plus de s‰reté
    Anh ấy chắc lép không cho vay tiền
    pour se réserver plus de s‰reté , il ne lui prête pas de largent

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X