• Ne pas compenser la peine
    Ăn một bữa cỗ chẳng đi mười cây số
    prendre part à un festin ne compense pas la peine de faire dix kilomètres de marche

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X