• Dix
  Mười ngày
  dix jours
  Dizième
  Một phần mười
  la dixième partie
  hai năm mười
  C'est clair comme le jour; cela est clair comme deux et deux font quatre;
  Mười voi không được bát nước xáo
  ��beaucoup de bruit pour rien;
  Năm thì mười họa
  ��à de rares occasions; sporadiquement

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X