• Morbleu!
    Chết cha ! mất chứng minh thư rồi
    morbleu ! j' ai perdu mon titre d' identité

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X