• (cũng nói chuêch choạc) en désaccord; sans concordance; discordant
  Tổ chức chệch choạc
  organisation en désaccord
  Đồ đạc chệch choạc
  des meubles sans concordances
  Màu sắc chệch choạc
  couleurs discordantes

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X