• Guider; diriger ; prendre les rênes
  Chỉ đạo phong trào công đoàn
  diriger un mouvement syndical
  Chỉ đạo một công việc
  prendre les rênes d' une affaire

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X