• Remanier; retoucher
  Chỉnh giáo trình
  remanier un cours
  Chỉnh một tác phẩm
  retoucher un ouvrage

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X