• Correct
  Sự xếp chỉnh tề
  arrangement correct
  Quần áo chỉnh tề
  tenue correcte

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X