• Riposter; rétorquer
  Chống trả sự công kích
  riposter à une attaque
  Chống trả một luận điệu
  rétorquer une argumentation

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X