• Saisir; attraper; empoigner; choper
  Chộp thời
  saisir l'occasion
  Chộp tên kẻ cắp
  attrapper le voleur ; empoigner le voleur
  Tên kẻ cắp bị chộp
  le voleur s'est fait choper

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X