• Fondamental; primordial; capital; essentiel; cardinal; crucial; clef
  do chủ yếu
  raison fondamentale
  vai trò chủ yếu
  rôle primordial
  Điểm chủ yếu
  point capital ; point essentiel
  Những ý chủ yếu
  idées cardinales
  Vấn đề chủ yếu
  question cruciale
  yếu tố chủ yếu
  élément clef

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X