• Certifier; attester; témoigner
  Chứng nhận một chữ
  certifier une signature
  Chứng nhận một sự việc
  attester un fait
  chứng nhận thấy ta
  il a témoigné l'avoir vue

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X