• Recouvrir; dissimuler; cacher; emmitoufler; gazer
  Che giấu khuyết điểm
  recouvrir ses défauts
  Che giấu lỗi của bạn
  dissimuler les torts d' un ami
  Che giấu sự thật
  cacher la vérité ; emmitoufler la vérité ; mettre la lumiè re sous le boisseau
  Che giấu ý kiến của mình
  gazer son opinion

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X