• Faute; défaut; tort
  Hai lỗi chính tả
  deux fautes d'orthographe
  Lỗi về sản xuất
  défaut de fabrication
  lỗi
  avoir tort
  Manquer à (xem lỗi đạo, lỗi hẹn)
  lỗi pháp
  solécisme
  lỗi nhỏ
  peccadille
  mắc lỗi pháp
  soléciser

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X