• (động vật học) tragule
  (từ cũ ; nghĩa cũ) droit de mariage
  Lấy chồng thì phải nộp cheo cho làng Ca dao
  quand la jeune fille se marie ; elle doit payer le droit de mariage au village
  họ cheo
  tragulidés

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X