• Verser; payer
  Nộp một số tiền vào quỹ
  verser une somme à la caisse
  Nộp phạt
  payer une amende
  Remetrre; livrer; déposer
  Nộp bài cho thầy
  remettre sa copie au professeur
  Nộp tên tội phạm cho cảnh sát
  livrer un coupable à la police
  Nộp đơn
  déposer une demande
  Rendre
  Nộp một cứ điểm
  rendre une base

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X