• C'est pourquoi; aussi
  lười cho nên phải phạt
  il est paresseux , c'est pourquoi il est puni
  ích kỷ cho nên không ai ưa
  il est égo…ste , aussi personne ne l' aime

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X