• Se fourrer (dans un endroit trop étroit)
    Chui rúc trong nhà chuột
    es fourrer dans le taudis

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X