• Faire grand cas de; donner du prix à; apprécier hautement; bien estimer; priser
  Coi trọng tình bạn
  faire grand cas d'une amitié
  Coi trọng sức khoẻ
  donner du prix à la santé
  Coi trọng một tác phẩm
  apprécier hautement un ouvrage

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X