• Propre enfant
  con đẻ của ông hàng xóm
  il est le propre enfant de mon voisin
  (nghĩa bóng) enfant; fils; fille
  Tài năng , con đẻ của sự khổ công lao động
  le talent , fils du labeur

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X